Kontakt

Napíšte nám

Vyplňte a pošlite kontaktný formulár. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky alebo e-mailom na nižšie uvedených adresách.

  Kontaktujte nás

  Firemné údaje
  Euro Data Distribution, s.r.o.
  Krajná 10, 821 04 Bratislava

  Prevádzky
  Bratislava – Krajná 10, 821 04 Bratislava
  Žilina – Kvačalova 5, 010 04 Žilina
  Košice – Rastislavova 104, 040 01 Košice

  Kontakt
  Bratislava: 02/4820 9918
  Žilina: 041/5116 628
  Košice: 055/72896 53

  Zapísaná
  Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132139/B

  Ďalšie údaje
  IČO: 52003264
  IČ DPH: SK2120859752
  DIČ: 2120859752
  Číslo účtu ČSOB: 4006573799/7500
  IBAN: SK59 7500 0000 0040 0657 3799
  SWIFT CODE: CEKOSKBX
  Číslo účtu Tatra banka: 2927062142/1100
  IBAN: SK26 1100 0000 0029 2706 2142
  SWIFT CODE: TATRSKBX