Na čo slúžia skartovače?

Na čo slúžia skartovače?

Skartovače vám pomôžu efektívne zničiť dokumenty s citlivým obsahom. Rovnako sa postarajú o likvidáciu platobných kariet či CD a DVD nosičov. Spoľahlivé skartovače by mali byť spolu s tlačiarňou, skenerom a kopírkou či multifunkčným zariadením súčasťou vybavenia každej kancelárie.

Skartovač

Všetko pre vašu kanceláriu nájdete na našom E-shope!

Ako si správne vybrať ?

  1. Budem skartovať len papier alebo aj iný materiál ako napr. plastové karty, CD, DVD disky, harddisky, resp. celé šanóny vrátane dokumentov ?
  2. Koľko papierov potrebujem naraz skartovať ?
  3. Skartovače môžu skartovať papier pozdĺžne tj. na dlhé pásiky alebo pozdĺžne a zároveň aj priečne tj. Na menšie obdĺžniky rôznych veľkostí. Od veľkosti skartovaných čiastočiek závisí stupeň utajenia. Pri výbere skartovača je preto dôležité aký stupeň utajenia chcete pri skartovaných dokumentoch dosiahnuť.
Domáci skartovač

Stupeň utajenia DIN 66399

Využitie pri type dokumentov

Spôsob rezu

Veľkosť rezu

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

bežné informácie

interné dokumenty

personálne údaje

tajné písomnosti

prísne tajné materiály

vládne kancelárie USA

pozdĺžny rez

pozdĺžny rez

krížový rez

krížový rez

krížový rez

krížový rez

prúžok max. 12 mm

prúžok max. 6 mm

častice do 320 mm²

častice do 160 mm²

častice do 30 mm²

častice do 10 mm²